אם יש לכם קוד קופון, הקלידו אותו כאן:
אירועים ביום 03/08/2021
03/08/2021
יום ג
09:00
ביקור בנגב ZOO - בוקר
מתחם נגב ZOO
03/08/2021
יום ג
16:00
ביקור בנגב ZOO - צהריים
מתחם נגב ZOO
אירועים ביום 04/08/2021
04/08/2021
יום ד
09:00
ביקור בנגב ZOO - בוקר
מתחם נגב ZOO
04/08/2021
יום ד
16:00
ביקור בנגב ZOO - צהריים
מתחם נגב ZOO
אירועים ביום 05/08/2021
05/08/2021
יום ה
09:00
ביקור בנגב ZOO - בוקר
מתחם נגב ZOO
05/08/2021
יום ה
16:00
ביקור בנגב ZOO - צהריים
מתחם נגב ZOO
05/08/2021
יום ה
20:30
ביקור בנגב ZOO - סיור לילה
מתחם נגב ZOO - אירועים
אירועים ביום 06/08/2021
06/08/2021
יום ו
09:00
ביקור בנגב ZOO - בוקר
מתחם נגב ZOO
אירועים ביום 07/08/2021
07/08/2021
שבת
09:00
ביקור בנגב ZOO - בוקר
מתחם נגב ZOO
אירועים ביום 08/08/2021
08/08/2021
יום א
09:00
ביקור בנגב ZOO - בוקר
מתחם נגב ZOO
08/08/2021
יום א
16:00
ביקור בנגב ZOO - צהריים
מתחם נגב ZOO
אירועים ביום 09/08/2021
09/08/2021
יום ב
09:00
ביקור בנגב ZOO - בוקר
מתחם נגב ZOO
09/08/2021
יום ב
16:00
ביקור בנגב ZOO - צהריים
מתחם נגב ZOO
אירועים ביום 10/08/2021
10/08/2021
יום ג
09:00
מסיבת טבע
מתחם נגב ZOO
10/08/2021
יום ג
16:00
ביקור בנגב ZOO - צהריים
מתחם נגב ZOO
אירועים ביום 11/08/2021
11/08/2021
יום ד
09:00
ביקור בנגב ZOO - בוקר
מתחם נגב ZOO
11/08/2021
יום ד
16:00
ביקור בנגב ZOO - צהריים
מתחם נגב ZOO
אירועים ביום 12/08/2021
12/08/2021
יום ה
09:00
ביקור בנגב ZOO - בוקר
מתחם נגב ZOO
12/08/2021
יום ה
16:00
ביקור בנגב ZOO - צהריים
מתחם נגב ZOO
12/08/2021
יום ה
20:30
ביקור בנגב ZOO - סיור לילה
מתחם נגב ZOO - אירועים
אירועים ביום 13/08/2021
13/08/2021
יום ו
09:00
ביקור בנגב ZOO - בוקר
מתחם נגב ZOO
אירועים ביום 14/08/2021
14/08/2021
שבת
09:00
מסיבת טבע
מתחם נגב ZOO
אירועים ביום 15/08/2021
15/08/2021
יום א
09:00
ביקור בנגב ZOO - בוקר
מתחם נגב ZOO
15/08/2021
יום א
16:00
ביקור בנגב ZOO - צהריים
מתחם נגב ZOO
אירועים ביום 16/08/2021
16/08/2021
יום ב
09:00
ביקור בנגב ZOO - בוקר
מתחם נגב ZOO
16/08/2021
יום ב
16:00
ביקור בנגב ZOO - צהריים
מתחם נגב ZOO
אירועים ביום 17/08/2021
17/08/2021
יום ג
09:00
ביקור בנגב ZOO - בוקר
מתחם נגב ZOO
17/08/2021
יום ג
16:00
ביקור בנגב ZOO - צהריים
מתחם נגב ZOO
אירועים ביום 18/08/2021
18/08/2021
יום ד
09:00
ביקור בנגב ZOO - בוקר
מתחם נגב ZOO
18/08/2021
יום ד
16:00
ביקור בנגב ZOO - צהריים
מתחם נגב ZOO
אירועים ביום 19/08/2021
19/08/2021
יום ה
09:00
ביקור בנגב ZOO - בוקר
מתחם נגב ZOO
19/08/2021
יום ה
16:00
ביקור בנגב ZOO - צהריים
מתחם נגב ZOO
19/08/2021
יום ה
20:30
ביקור בנגב ZOO - סיור לילה
מתחם נגב ZOO - אירועים
אירועים ביום 20/08/2021
20/08/2021
יום ו
09:00
ביקור בנגב ZOO - בוקר
מתחם נגב ZOO
אירועים ביום 21/08/2021
21/08/2021
שבת
09:00
ביקור בנגב ZOO - בוקר
מתחם נגב ZOO
אירועים ביום 22/08/2021
22/08/2021
יום א
09:00
ביקור בנגב ZOO - בוקר
מתחם נגב ZOO
22/08/2021
יום א
16:00
ביקור בנגב ZOO - צהריים
מתחם נגב ZOO
אירועים ביום 23/08/2021
23/08/2021
יום ב
09:00
ביקור בנגב ZOO - בוקר
מתחם נגב ZOO
23/08/2021
יום ב
16:00
ביקור בנגב ZOO - צהריים
מתחם נגב ZOO
אירועים ביום 24/08/2021
24/08/2021
יום ג
09:00
ביקור בנגב ZOO - בוקר
מתחם נגב ZOO
24/08/2021
יום ג
16:00
ביקור בנגב ZOO - צהריים
מתחם נגב ZOO
אירועים ביום 25/08/2021
25/08/2021
יום ד
09:00
ביקור בנגב ZOO - בוקר
מתחם נגב ZOO
25/08/2021
יום ד
16:00
ביקור בנגב ZOO - צהריים
מתחם נגב ZOO
אירועים ביום 26/08/2021
26/08/2021
יום ה
09:00
ביקור בנגב ZOO - בוקר
מתחם נגב ZOO
26/08/2021
יום ה
16:00
ביקור בנגב ZOO - צהריים
מתחם נגב ZOO
26/08/2021
יום ה
20:30
ביקור בנגב ZOO - סיור לילה
מתחם נגב ZOO - אירועים
אירועים ביום 27/08/2021
27/08/2021
יום ו
09:00
ביקור בנגב ZOO - בוקר
מתחם נגב ZOO
אירועים ביום 28/08/2021
28/08/2021
שבת
09:00
מסיבת טבע
מתחם נגב ZOO
אירועים ביום 29/08/2021
29/08/2021
יום א
09:00
ביקור בנגב ZOO - בוקר
מתחם נגב ZOO
29/08/2021
יום א
16:00
ביקור בנגב ZOO - צהריים
מתחם נגב ZOO
אירועים ביום 30/08/2021
30/08/2021
יום ב
09:00
ביקור בנגב ZOO - בוקר
מתחם נגב ZOO
30/08/2021
יום ב
16:00
ביקור בנגב ZOO - צהריים
מתחם נגב ZOO
אירועים ביום 31/08/2021
31/08/2021
יום ג
09:00
ביקור בנגב ZOO - בוקר
מתחם נגב ZOO
31/08/2021
יום ג
16:00
ביקור בנגב ZOO - צהריים
מתחם נגב ZOO